REGLEMENTEN hsv de nevelhorst

Aansprakelijkheid

 

De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Dogsurvival Nevelhorst.                              De organisatie, de wedstrijdleiding, de keurmeesters (dierenartsen), noch de vrijwilligers van de dogsurvival kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemer staat (naast de eigenaar) persoonlijk in voor de deelnemende hond

Verzekering

 

Wordt uw hond gedekt door uw WA-verzekering? Als u dit niet weet, kunt u dit in uw polis controleren of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Ook een goed opgevoede hond kan de nodige schade veroorzaken.

Inschrijven

 

De inschrijving sluit als het vastgestelde maximum aantal deelnemers is bereikt of als de inschrijftermijn verlopen is. De deelnemer krijgt op de wedstrijddag bij de registratie zijn startnummerkaart. De inschrijving is pas geldig als het gehele inschrijvingsproces is doorlopen en dus ook de betaling is gedaan.

Betaling

 Bij de inschrijving kun je het inschrijfgeld € 22,50 afrekenen door middel van het te storten op ibannummer NL 02 INGB 0000 4360 96 tnv HSV De Nevelhorst mvv. Dogsurvival, naam handler + naam hond en Atleet of recreant. 

Annuleren

 

Bij annulering door de deelnemer zal het inschrijfgeld worden geretourneerd mits de annulering plaatsvindt uiterlijk twee weken voor aanvang van de wedstrijd.Er wordt wel € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen de twee weken voor aanvang zal per situatie bekeken worden of het geld wordt terugbetaald. Het verwerken van een annulering kost ons tijd en geld. Vandaar dat wij hier een bedrag aan vastplakken.

Huisregels

 

Bij Survivalteam Nevelhorst gelden een aantal regels, deels bedoeld ter bescherming van onszelf en de hond, deels ter bevordering van een prettige sfeer en om van elkaar te weten waar we aan toe zijn.

 

 • Tijdens het afleggen van het parcours wordt niet gerookt. Ook de kantine is rookvrij.
 • Het schoppen, slaan of anderszins mishandelen van de hond is absoluut verboden. Bij dit gedrag zult u onmiddellijk worden verzocht het terrein/ de wedstrijd te verlaten.
 • Het dragen van schoenen met spikes of gevaarlijke noppen die de hond zouden kunnen verwonden zijn verboden.
 • Het gebruik van speeltjes en voertjes is onderweg toegestaan, let wel op dat er niet gemorst wordt.
 • Hou je hond uit de buurt bij vreemde honden. Dit om te voorkomen dat er onaangename ongelukjes gebeuren.
 • Er geldt in het gebied waar wij te gast zijn en op de hondenclub zelf een opruimplicht. Neem tijdens de wedstrijd minimaal 1 poepzakje mee. Niet opruimen kost straftijd.

Verantwoordelijkheden geleiders

 • Tijdens andere wedstrijden hebben wij gemerkt dat sommige geleiders in hun fanatisme voorbij gaan aan de belangen van de hond. Wij zullen hier ook op letten. Wij geven strikte instructies aan onze vrijwilligers om dit ter sprake te brengen bij de hondeneigenaren

Moeilijkheidsgraad hindernissen

 • Wij beseffen dat sommige hindernissen wat meer uitdaging en lef vergen dan andere hindernissen. Dit is dan ook het hele idee achter de survival. Mocht je geen vertrouwen hebben in een bepaalde hindernis kan je deze ten alle tijde overslaan. Dit zal dan een ‘gemiste hindernis’ opleveren in het eindklassement. Accepteer dat je hond nog niet aan alles gewend is en kies dan ook voor het welzijn van je hond. De ene hond is de andere niet. De meeste ‘uitdagende’ hindernissen kunnen op een langzamer tempo prima genomen worden.

Verkennen vooraf

 • Voorafgaand aan de wedstrijd mag de route verkend worden. De hindernissen mogen dan echter niet gebruikt worden. Inlopen en uitlopen dient buiten het parcours plaats te vinden.

Start en finish

 • De wedstrijdleiding bepaalt de startvolgorde en de starttijden. Bij de start dienen zowel hond als deelnemer achter de startlijn te staan. Zorg dat u tijdig bij de start verschijnt. De deelnemer dient op de opgegeven starttijd te vertrekken. Mocht deze toch later van start gaan, dan telt toch de oorspronkelijke starttijd voor de berekening van de totaalscore, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist. Voor het finishen dienen hond en deelnemer beiden de eindstreep te passeren. Na de finish worden de startkaarten en keycords weer ingenomen.

Het parcours

 • Het parcours is ongeveer 5 kilometer lang en bevat 15 hindernissen voor deelnemer en/of hond. Het parcours mag zowel rennend als wandelend afgelegd worden. De route gaat voornamelijk over onverhard terrein. Als een hindernis foutloos wordt genomen mag de deelnemers met zijn hond de weg vervolgen, wanneer de opdracht niet goed wordt uitgevoerd dan mag men deze overdoen, men zal dan achteraan moeten sluiten.
 • Wanneer je besluit om de opdracht niet nog een keer te doen dan krijg je een tijdstraf.
 • Een deelnemer is geenszins verplicht een hindernis te doen. De deelnemer zal uiteraard wel het parcours mogen vervolgen en de overige opdrachten afmaken.

Hoe win je?

 • Het snelste team (deelnemer en hond) van een klasse dat foutloos het parcours aflegt, heeft gewonnen. Om foutloos te lopen dienen alle hindernissen op de juiste wijze genomen te worden. Zowel in de atletenklasse als recreantenklasse zullen er prijzen worden uitgereikt aan de eerste drie plekken. Ook voor het Nevelhorstrondje, dat aan het eind van de recreantenklasse gelopen zal worden door onze vrijwilligers, zijn prijzen.

De hond

 • De honden moeten minstens een jaar oud te zijn om te mogen deelnemen. In verband met besmettingsgevaar moet je hond verplicht ingeënt zijn (de zgn. cocktailenting). Een titerbepaling is ook toegestaan. Hiervan moet echter wel een bewijs van de dierenarts overlegd worden. Entingen tegen kennelhoest en de ziekte van Weil worden sterk aanbevolen, maar zijn niet verplicht. Alle honden worden indien mogelijk vooraf gecontroleerd door een dierenarts op fitheid en gestel.
 • Buitenlandse deelnemers zijn volgens de Nederlandse wet verplicht hun hond in te enten tegen Rabiës.
 • De honden mogen op de wedstrijddag maar één keer deelnemen aan een klassement.
 • De deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de hond, maar ook voor zijn gedrag zoals agressie en vervuiling. Dit geldt zowel vóór, tijdens en na de wedstrijd.

Halsbanden/tuigjes

 • De hond is ten alle tijde aangelijnd, behalve wanneer het een gevaar oplevert voor begeleider of hond dan mag deze losgemaakt worden. 
  De deelnemer mag de hond desgewenst aan zich vast maken met bijvoorbeeld een heupgordel. De hond mag aan een tuigje(voorkeur) of gewone halsband gevoerd worden. De hond mag de tijdens de wedstrijd zowel voor, naast of achter de deelnemer lopen. De hond mag ook trekken aan de lijn. De deelnemer mag zijn hond niet voorttrekken, als de hond achter loopt dient hij te voorkomen dat de lijn strak staat. Om blessures en/of nare ervaringen te voorkomen zijn uitrollijnen, hoofdtuigjes (zoals o.a.gentle-leaders), wurghalsbanden en halsbanden met haken niet toegestaan. Fysiek geweld ten opzichte van de hond is te allen tijde verboden. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan dat de hond desgewenst een muilkorf draagt. Let op, het is absoluut niet toegestaan om een hond aan zijn halsband op te tillen.

De geleider

 • Door inschrijving verklaart de inschrijver voor zich (en de door hem/haar begeleide minderjarige) dat hij/zij en zijn hond, fit genoeg zijn en geen medische en/of licha­me­lijke bezwaren hebben om deel te nemen aan deze wedstrijd. Mochten zulke bezwaren tijdens deze wedstrijd ontstaan dan zal de deelnemer dit onverwijld aan de wedstrijdleiding melden. De deelnemer vormt samen met zijn hond een team. Geleiders mogen met meerdere honden, om de beurt meedoen. Als zulks is aangegeven, wordt rekening gehouden met het indelen van de starttijden, zodat de deelnemer rusttijd heeft voordat hij met de volgende hond van start gaat.

Verloop wedstrijd

 • Bij de atleten gaan iedere 2 minuten 2 man van start.
 • Bij de recreanten gaat iedere 1 minuut 2 man van start. Als eerst gaan de deelnemers van de atletengroep van start. Deze deelnemers zullen de gehele route rennend moeten afleggen en alle hindernissen vlot moeten nemen met hun hond.
  Vervolgens gaan de deelnemers van de Recreantenklasse van start. Deze deelnemers mogen de route ook wandelend afleggen met hun hond en de tijd nemen bij de hindernissen.

Straffen

 • De wedstrijdleiding kan een tijdstraf geven n.a.v. schending van het reglement of andere overtredingen. Bij ernstige overtredingen kan de deelnemer gediskwalificeerd (uitgesloten) worden.

De volgende incidenten kunnen straftijd en/of uitsluiting tot gevolg hebben:

 •  Onsportief gedrag naar medewerkers van de Dogsurvival of andere deelnemers.
 • Agressief taalgebruik
 • Voort trekken (sleuren) van de hond.
 • Uitvallen van de hond naar mensen of honden.

 

De volgende incidenten hebben directe uitsluiting tot gevolg:

 • Wisselen van hond tijdens de wedstrijd.
 • Dragen van spikes
 • Fysiek geweld t.o.v. de hond,
 • gebruik van doping door deelnemers en/of hun hond.

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de keurmeesters op het parcours, de wedstrijdleiding en de vrijwilligers. Fotomateriaal, getuigenverklaringen en duidelijke bewijzen (bijtwonden) kunnen in aanmerking genomen worden.

Calamiteiten

 • Extreme weersomstandigheden kunnen er voor zorgen dat de route wordt aangepast, de wedstrijd wordt uitgesteld of afgelast. Bij afgelasting door calamiteiten wordt door de wedstrijdleiding voor de ingeschreven deelnemers een nieuwe wedstrijddatum gepland. Er zal dan geen teruggave van het inschrijfgeld plaatsvinden. De organisatie van de Dogsurvival Nevelhorst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het afgelasten van een wedstrijd. Een regenbui gaan we niet uit de weg.

 

 

 

Het dogsurvivalteam De Nevelhorst wenst u een fijne en sportieve dag toe.

Gaat de training door?

Flyball
Flyball
Behendigheid
Behendigheid
Hoopers
Hoopers

Obience