Wie zijn wij

Het bestuur bestaat uit:


Ben Denekamp    : Voorzitter
Joke van Akelijen : Penningmeester

Anita Nijland        : Secretaresse

Jeanette Töpfer    : Algemeen bestuurslid
Edwin de Zwart    : Algemeen bestuurslid

 

 

De Vereniging

De basis van GG en B vereniging de Nevelhorst is terug te vinden bij voormalige hondenschool de Nevelhorst.

Op 26 september 1988 hebben enkele actieve leden van de hondenschool onze vereniging opgericht met als doel dat mensen van de hondenschool door konden stromen naar een erkende vereniging.

Hieruit is G(edrag), G(ehoorzaamheid) en B(ehendigheid) vereniging de Nevelhorst ontstaan.

Het doel van de vereniging is dat iedereen die dat wil, op een verantwoorde manier, met zijn/haar hond kan sporten, tegen een betaalbare prijs, maar wel niveau verhogend.

Vanaf dat moment is de vereniging aangesloten bij K.N.K. Cynophilia. Dit is 3 maart 1989 bekroond met een erkenning door de Raad van Beheer, dit is het overkoepelend orgaan in Nederland voor alles wat met honden te maken heeft.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn we inmiddels uitgegroeid tot een vereniging van ong. 100 leden.

Behendigheid is de grootste tak en daarin hebben we in de loop der jaren een hoog niveau bereikt. Dit mede dankzij onze deskundige instructeurs. Er lopen diverse instructeurs en cursisten in de hoogste klassen van de behendigheid.

De afdeling flyball is aktief in een regionale competitie. De beginnende en ervaren honden kunnen hieraan meedoen.

Op OB gebied worden er regelmatig examens gedaan op alle niveaus (OBB, OBI, II, III) en er zijn combinaties die op landelijke wedstrijden hun krachten meten.

We zijn voortdurend bezig dit hoge niveau vast te houden en kijken daarbij ook nog om ons heen voor nieuwe uitdagingen op hondensportgebied.

Op 18 november 2003 is de naam van de vereniging gewijzigd in Hondensportvereniging De Nevelhorst.

Dit hebben we gedaan om in onze naam een duidelijker beeld aan te geven wat voor vereniging we zijn. 

Gaat de training door?

Flyball
Flyball
Behendigheid
Behendigheid
Hoopers
Hoopers

Obience